Αντικείμενο των άρθρων   

Τα άρθρα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τη διδακτική της χημείας και κάθε διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής της χημείας με φυσικές επιστήμες, όπως περιβάλλον.

Προδιαγραφές άρθρων

Η δημοσίευση των εργασιών υπόκειται σε αξιολόγηση από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών σε επίπεδο μορφοποίησης για λόγους ομοιογένειας της εμφάνισης.  Παρακαλούνται οι συγγραφείς να τηρούν με ακρίβεια τις προδιαγραφές και την μορφολογία των δεδομένων που τους ζητούνται για την καλύτερη αξιοποίηση και επικοινωνία της εργασίας τους.

Τα προς υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Τίτλος άρθρου: μέχρι 15 λέξεις

  • Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα συγγραφέα

  • Διεύθυνση / τηλέφωνο / email συγγραφέα

  • Βιογραφικό σημείωμα: 80 – 150 λέξεις

  • Περίληψη: 100 – 200 λέξεις

  • Λέξεις κλειδιά: 3 – 8

  • Έκταση: 2.000 – 4.000 λέξεις

  • Μορφή εγγράφου: pdf

  • Γραμματοσειρά: Times New Roman, με 12 γραμματοσειρά, με 1,5 διάστιχο και αριστερή  στοίχιση.

  • Εικόνες / διαγράμματα / φωτογραφίες: θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο αλλά και αποθηκευμένα σε ξεχωριστά αρχεία γραφικών (μορφή jpg) με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi.

 Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν συγγραφέα, δηλώνεται ένα όνομα και μια διεύθυνση αλληλογραφίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική) εκ μέρους της συγγραφικής ομάδας για περαιτέρω επικοινωνία.

Λοιπές υποχρεώσεις των συγγραφέων

Για τη δημοσίευση άρθρου απαιτείται η καταβολή του χρηματικού ποσού των δεκαπέντε ευρώ (15€). τα μέλη του Συνδέσμου Χημικών θα καταβάλουν το ποσό των 7€.

Υποβολή των άρθρων

Τα άρθρα πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο mail: info@sxbe.gr
ή στα γραφεία του Συνδέσμου
Αριστοτέλους 6,
54623 Θεσσαλονίκη