Περιοδικό χ. Ε.

Περιοδικό χ. Ε.2020-11-28T18:11:52+00:00

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ρύπανση του νερού με την ενεργό συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εκπαιδευτικοί των ημερών μας καλούνται να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία ο μαθητής ασχολούμενος με αυθεντικές σχολικές [...]

Εναλλακτικές ιδέες μαθητών της Α’ τάξης Λυκείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα 1613 μαθητών και μαθητριών των Β’ και Γ’ τάξεων του [...]

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και ο ρόλος του σχολικού συμβούλου

Στους γενικούς σκοπούς όλων, σχεδόν, των μαθημάτων, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης [...]

Μέτρηση της ταχύτητας αντίδρασης με τον μικροελεγκτή Arduino

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εξαγωγή της καμπύλης της ταχύτητας της αντίδρασης  Zn + CuSO4→ ZnSO4 + [...]

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Το περιοδικό είναι ιδιοκτησία του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος και έχει ως αντικείμενο τη διδακτική της χημείας, τη σχετική με τη χημεία εκπαιδευτική έρευνα,
καθώς και διαθεματικές προσεγγίσεις στις οποίες μετέχει χημεία, όπως την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Εκδότης: Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη

Αρχισυντάκτης: Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης. Mcs χημικός.

Αναπληρώτρια αρχισυντάκτης: Σοφία Μυλωνά Διδάκτωρ χημείας.

Μέλη συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής:

  • Ζώη Ιωάννα Διδάκτωρ χημείας
  • Αργυρόπουλος Νικόλαος χημικός Καθηγητής του Α.Π. Θεσσαλονίκης.
  • Μιχαήλ Κυριακή Mcs χημικός Υποψήφια Διδάκτωρ.
  • Ερκέκογλου Ιωάννης χημικός.

Επιστημονικοί συνεργάτες:

  • Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών,
  • Ζουμπούλης Αναστάσιος Πρόεδρος του Συνδέσμου χημικών Βορείου Ελλάδος
  • Βαφειάδης Ιωάννης Πρόεδρος του Περιφερειακού τμήματος Κ.Δ.Μ. της ΕΕΧ
  • Δαφτσής Μανώλης,
  • Πλωμαρίτης Αθανάσιος
Go to Top