Ο εργαστηριακός υπολογισμός της ποσότητας μιας διαλυμένης ουσίας σ΄ ένα διάλυμα είναι ένα θέμα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη της Χημείας του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Λυκείου. Αναφορά γίνεται μόνο στη Χημεία της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου και συγκεκριμένα στην ενότητα «Οξέα-Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία» που εστιάζει στην ογκομέτρηση.

Προτείνεται λοιπόν ως εργαστηριακή άσκηση η παρασκευή διαλυμάτων CuSO4 ορισμένης συγκέντρωσης και στη συνέχεια η κατασκευή της καμπύλης αναφοράς με τη βοήθεια του φασματοφωτόμετρου. Mε βάση τη συγκεκριμένη καμπύλη θα είναι δυνατή η εύρεση της άγνωστης συγκέντρωσης οποιουδήποτε διαλύματος CuSO4.

Μέσα από την προτεινόμενη εργαστηριακή δραστηριότητα οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την μέθοδο παρασκευής διαλυμάτων ορισμένης συγκέντρωσης, θα μπορούν να σχεδιάζουν καμπύλες αναφοράς, να τις χρησιμοποιούν για την εύρεση αγνώστων συγκεντρώσεων και να εξηγούν την αρχή λειτουργίας του φασματοφωτόμετρου.

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στον προγραμματισμό με την υλοποίηση μικρής έκτασης ακολουθιακών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας το περιβάλλον προγραμματισμού του Arduino. Ειδικότερα, οι μαθητές θα μπορούν να διακρίνουν και να περιγράφουν την πλακέτα του μικροελεγκτή Arduino, να κατανοούν τις έννοιες των Pin του Arduino καθώς και τη σημασία της αναλογικής – ψηφιακής εισόδου και εξόδου.

pdf_icon_smallΟ Arduinos στη Χημεία. Ξεντές Γεώργιος, Νότιος Νεκτάριος