Στους γενικούς σκοπούς όλων, σχεδόν, των μαθημάτων, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.
Ο υπερτονισμός της ανάγκης για ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης δικαιολογείται από το γεγονός ότι στην εποχή μας, o όγκος των πληροφοριών που δεχόμαστε είναι τεράστιος. Επομένως ο σύγχρονος άνθρωπος, πρέπει να έχει την ικανότητα συλλογής, αξιολόγησης, οργάνωσης και αξιοποίησης των πληροφοριών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης είναι η αμφισβήτηση, η επιλογή και η επανεξέταση.

pdf_icon_smallΗ καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και ο ρόλος του σχολικού συμβούλου. Π. Καραγκιοζίδης