Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ) την Πέμπτη 28/03/2019 ώρα 20:30 στα γραφεία του ΣΧΒΕ Αριστοτέλους 6, 2ος  όροφος, όπου  θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 2/04/2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα εξής θέματα:

Α. Εκλογή προεδρείου της Γ.Σ.

Β. Επικύρωση Η.Δ

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

1.   Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
2.   Απολογισμός δράσης για την περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018.
3.   Οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018.
4.   Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2019
5.   Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2019-2020

Με τιμή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ Δεληγιάννη Ελένη
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ Τόλκου Αθανασία