ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΧΒΕ 23-25 Μαρτίου 2019
ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΠΑΡΓΑ