Από την εξαιρετικού ενδιαφέροντος διάλεξη της Dr Βιργινίας Παπαδοπούλου που διοργάνωσε η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ κ Θ. Καραπάντσιου, με το ΣΧΒΕ και το ΠΤΚΔΜ της ΕΕΧ.