Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ) τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 20:30 στα γραφεία του ΣΧΒΕ Αριστοτέλους 6, 2ος όροφος, όπου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα εξής θέματα:

Α. Εκλογή προεδρείου της Γ.Σ.

Β. Επικύρωση Η.Δ

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
2. Απολογισμός δράσης για την περίοδο 1/1/2022 – 30/06/2023.
3. Οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 1/1/2022 – 30/06/2023.
4. Προγραμματισμός δράσης για την περίοδο 1/9/2023 – 31/12/2023.
5. Προϋπολογισμός για την περίοδο 1/9/2023 – 31/12/2023.

Με τιμή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Δεληγιάννη Ελένη                        Ξανθοπούλου Μαρία