Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ) την Τρίτη 25/2/2020 ώρα 20:00 στα γραφεία του ΣΧΒΕ Αριστοτέλους 6, 2ος όροφος, όπου θα πραγματοποιηθεί η εξ αναβολής από τις 18/2/2020 Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Α. Εκλογή προεδρείου της Γ.Σ.
Β. Επικύρωση Η.Δ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
2. Απολογισμός δράσης για την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019.
3. Οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019.
4. Προγραμματισμός δράσης της Δ.Ε. του ΣΧΒΕ για το 2020.
5. Προϋπολογισμός του ΣΧΒΕ για το οικ. έτος 2021.

Με τιμή
Η Πρόεδρος Ε. Δεληγιάννη
Η Γεν. Γραμματέας Α. Τόλκου