Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος,

μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο που ακολουθεί τα αποτελέσματα των εκλογών που έλαβαν χώρα την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ζευς.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΒΕ 2021