Γραφεία Συνδέσμου:
Αριστοτέλους 6,
54623 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310278077

e-mail: info@sxbe.gr

Social Media

Facebook

Youtube