Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την απόφαση του ΕΟΔΥ περί αναστολής όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων για 4 εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης ισχύος 9 Μαρτίου, αναβάλλεται το 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας (3-5 Απριλίου).
Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος