ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Σ.Χ.Β.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Χ.Β.Ε. σε συνεδρίαση στις 3-12-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στα γραφεία Σ.Χ.Β.Ε. με τα εξής θέματα:

A.Επικύρωση Η.Δ.

B. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Προγραμματισμός Δράσης (κ.Ζουμπούλης)
  2. Ιστοσελίδα (κ.Δάφτσης, κ.Καραγκιοζίδης, κ.Βαφειάδης)
  3. Δημιουργία τράπεζας αίματος για χημικούς και συγγενικά πρόσωπα (κ.Ερκέκογλου)
  4. Αιτήσεις – Προτάσεις

 

Ο Πρόεδρος: Αναστάσιος Ζουμπούλης

Ο Γενικός Γραμματέας: Ιωάννα Ζώη