ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 14η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 2ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Προγραμματισμός Δράσης του ΣΧΒΕ (κ. Δάφτσης)
  3. Κοπή Βασιλόπιτας (κ. Βαφειάδης)
  4. Παράδοση – Παραλαβή ταμείου ΣΧΒΕ (κ. Δάφτσης)
  5. Διαχωρισμός ρολογιών της ΔΕΗ (κ. Δάφτσης)
  6. Ηλεκτρονικό περιοδικό. Αίτημα διαγραφής άρθρου. (κ. Καραγκιοζίδης)
  7. Αιτήσεις-προτάσεις

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

 

 

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Εμμανουήλ Δάφτσης Σοφία Μυλωνά