«ΧΗΜΕΙΑ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ»

8-10 ΜΑΪΟΥ 2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΔΕΑ (ΑΠΘ)

 

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ)

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ)

Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ)

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΤΕΠΑΚ)

Γενικό Χημείο του Κράτους, Κύπρος

 

Πρόεδροι Συνεδρίου

Α. Παπαδόπουλος (Πρόεδρος ΕΕΧ)

Ε. Λεοντίδης (Πρόεδρος ΠΕΕΧ)

 

Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής

Ι. Βαφειάδης (Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

 

Μέλη τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής (προς συμπλήρωση)

Ν. Αργυρόπουλος, ΠΤΚΔΜ & ΣΧΒΕ

Σ. Γιαννουλάκης, ΠΤΚΔΜ

Σ. Γωγάκος, Αντιπρόεδρος ΠΤΚΔΜ

Ε. Δάφτσης, Ταμίας ΠΤΚΔΜ & ΣΧΒΕ

Α. Ζουμπούλης, Πρόεδρος ΣΧΒΕ

Η. Ηλία ΠΕΕΧ

Π. Καραγκιοζίδης, Αντιπρόεδρος ΣΧΒΕ

Ι. Κατσογιάννης, ΑΠΘ

Β. Κουλός, Γραμματέας ΠΤΚΔΜ

Κ. Μιχαήλ, ΣΧΒΕ

Σ. Μυλωνά, Γραμματέας ΣΧΒΕ

Α. Παπουτσής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Λ. Φιλοθέου ΠΕΕΧ

 

 

Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής

Α. Ζουμπούλης, ΑΠΘ

 

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής (συντονιστές επιστημονικών ενοτήτων) – προς συμπλήρωση

Μ. Αντωνίου (Επιστ. Τεχν. Περιβ., ΤΕΠΑΚ)

Χ. Βαλανίδου (Χημικός, Συντ. Εκπαιδευτικός)

Ι. Γάλλος, ΑΠΘ

Ε. Δασκαλάκης (Επιστ. Τεχν. Περιβ. ΤΕΠΑΚ)

Γ. Θεοδωρίδης, ΑΠΘ

Ε. Κακούρη (Γεν. Χημείο Κράτους Κύπρου)

Θ. Καραπάντσιος, ΑΠΘ

Ι. Κατσογιάννης, ΑΠΘ

Μ. Λέκκα, Πανεπ. Ιωαννίνων

Ε. Λεοντίδης (Τμήμα Χημείας, Παν. Κύπρου, ΠΕΕΧ)

Δ. Μπικιάρης, ΑΠΘ

Ι. Πασχαλίδης (Τμήμα Χημείας, Παν. Κύπρου)

Κ. Πούλος, Πανεπ. Πατρών

Δ. Σαζού, ΑΠΘ

Α. Σαλίφογλου, ΑΠΘ

Β. Σαμανίδου, ΑΠΘ

Κ. Σαμαρά, ΑΠΘ

Μ. Σιγάλας, ΑΠΘ

Σ. Σκλαρή, ΕΚΕΤΑ

Σ. Σωτηρόπουλος, ΑΠΘ

Α. Τασιόπουλος (Τμήμα Χημείας, Παν. Κύπρου)

Κ. Τριανταφυλίδης, ΑΠΘ

Μ. Τσιμίδου, ΑΠΘ

Γ. Ψωμάς, ΑΠΘ

 

Βασική Θεματολογία του Συνεδρίου – Θεματικές Ενότητες (Αλφαβητική σειρά, με τους συντονιστές)

1)            Ανόργανη (και Βιοανόργανη) Χημεία (Α. Σαλίφογλου και Γ. Ψωμάς)

2)            Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία (Μ. Λέκκα)

3)            Ιατρική και Βιολογική Χημεία (Γ. Θεοδωρίδης)

4)            Οργανική Χημεία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων (Ι. Γάλλος)

5)            Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της (Κ. Τριανταφυλίδης και Κ. Πούλος)

6)            Φυσική και Θεωρητική Χημεία (Δ. Σαζού και Σ. Σωτηρόπουλος)

7)            Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Κ. Σαμαρά και Ι. Κατσογιάννης)

8)            Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών (Δ. Μπικιάρης)

9)            Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (Μ. Τσιμίδου)

10)         Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (Σ. Σκλαρή)

11)         Χημική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας (Β. Σαμανίδου)

12)         Χημική Εκπαίδευση (Μ. Σιγάλας)

13)         Χημική Τεχνολογία και Μηχανική (Θ. Καραπάντσιος)

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Υποβολή περιλήψεων (μετά την παράταση): 15-2-2015

Αποδοχή των περιλήψεων: 28-2-2015

Προαιρετική υποβολή πλήρους εργασίας: 15-3-2015

 

Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις – προφορικές και αναρτημένες/posters – θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα κριθούν και θα γίνουν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Όλες οι εργασίες – προφορικές και αναρτημένες/posters – θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές, θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

 

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο μονό και περιθώρια 3cm παντού. Περιλαμβάνει: τίτλο εργασίας (σε TNR14 Bold), ονόματα συγγραφέων, φορέα και πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας τους (με τηλέφωνο, Fax και E-mail). Η έκτασή της πρέπει να είναι μέχρι 1 σελίδα Α4.

Η κατανομή των εργασιών ως προφορικές ή ως posterθα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή (τους συντονιστές των επιστημονικών ενοτήτων).

Οι περιλήψεις (και οι πλήρεις εργασίες) μπορούν να υποβληθούν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με e-mail (ως συνημμένο) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr.

 

 

Κόστος Συμμετοχής

έως 28-2-2015 από 1-3-2015
Σύνεδροι/Εισηγητές 80 € 100 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές & Υπ. Διδάκτορες 40 € 50 €
Φοιτητές 20 € 30 €

 

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση του συνεδρίου, το αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή), η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες και τα αναψυκτικά στα διαλείμματα, καθώς και λοιπά ενημερωτικά υλικά του Συνεδρίου.

 

Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο έως τις 28-2-2015.

 

Τόπος

Το 12οΣυνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

 

Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ (18.00-21.00, απόγευμα), τηλ.: 2310 278077,

E-mail:ptkdm@eex.gr

Site: http://greececyprus.blogspot.gr/