ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 9 Mαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 4ης , 5ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Τρέχουσες εκκρεμότητες, Εξουσιοδότηση ταμείου, ΔΕΗ (κ.Δάφτσης)
  3. Ανάρτηση θεμάτων στην ιστοσελίδα του ΣΧΒΕ, facebook (κ.Ζώη)
  4. Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού(κ.Καραγκιοζίδης)
  5. Εκδρομή ΣΧΒΕ (κ.Ερκέκογλου)
  6. Οργάνωση αιμοδοσίας (κ.Ερκέκογλου, κ.Ζώη)
  7. Εκδηλώσεις , Ομιλίες,  Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ.Ζουμπούλης)
  8. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ: Α. Ζουμπούλης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ: Ι. Ζώη