ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 17η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 16ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Ενημέρωση για ΔΕΗ (κ. Δάφτσης)
  3. Ημερίδα για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων χημικών (κα. Μυλωνά)
  4. Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΣΧΒΕ (κ. Καραγκιοζίδης)
  5. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά