ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 9η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 17ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Διοργάνωση αιμοδοσίας (κ. Ερκέκογλου, κ. Πλωμαρίτης)
  3. Ημερίδα για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων χημικών (κα. Μυλωνά, κα Μιχαήλ)
  4. Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΣΧΒΕ (κ. Καραγκιοζίδης)
  5. Διοργάνωση εκδρομής (κ. Ζουμπούλης)
  6. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά