ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

12ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 8η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 11ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ. Ζουμπούλης)
  3. Αιμοδοσία ΣΧΒΕ (κ. Ερκέκογλου, κ. Πλωμαρίτης)
  4. Ημέρα Χημείας (κ. Ζουμπούλης)
  5. Κοπή Βασιλόπιτας (κ. Βαφειάδης)
  6. Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΣΧΒΕ (κ. Καραγκιοζίδης, κα. Μυλωνά)
  7. Εκδρομή ΣΧΒΕ (κ. Βαφειάδης, κ. Ερκέκογλου)
  8. Δράση ecomobility-αξιολογητές. (κα. Μιχαήλ, κα Μυλωνά)
  9. Αιτήσεις-προτάσεις

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά