ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

19ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 7η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 18ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Ημερίδα για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων χημικών (κα. Μυλωνά)
  3. Διοργάνωση αιμοδοσίας (κ. Ερκέκογλου, κ. Πλωμαρίτης)
  4. Διοργάνωση εκδρομής (κ Βαφειάδης, κα Μυλωνά)
  5. Τράπεζα θεμάτων (κ. Καραγκιοζίδης)
  6. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά