ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  9ης  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 7 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 8ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ.Ζουμπούλης)
  3. Ενημέρωση ΔΕΗ(κ.Δάφτσης)
  4. Εκκρεμμότητες (κ.Ζώη)
  5. Ιστοσελίδα ΣΧΒΕ – Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού (κ.Καραγκιοζίδης,κ. Μυλωνά)
  6. Εκδήλωση βράβευσης  αριστούχων, νέων εισαχθέντων του τμήματος Χημείας (κ.Ζώη)
  7. Ενημέρωση παραίτησης της κ.Ζώη από τη θέση του γραμματέα
  8. Αιτήσεις-προτάσεις

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Α. Ζουμπούλης                                                          Ι.Ζώη