ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 6η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 19ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. 12ο Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου
  3. Ημερίδα για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων χημικών-Απολογισμός (κα. Μυλωνά)
  4. Διοργάνωση αιμοδοσίας (κ. Ερκέκογλου, κ. Πλωμαρίτης)
  5. Διοργάνωση εκδρομής (κ Βαφειάδης, κα Μυλωνά)
  6. Αιτήσεις-προτάσεις

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

 

 

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Αναστάσιος Ζουμπούλης Σοφία Μυλωνά