ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 5 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 6ης , 7ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ.Ζουμπούλης)
  3. Ενημέρωση οικονομικών θεμάτων (κ.Δάφτσης)
  4. Ενημέρωση ΔΕΗ(κ.Δάφτσης)
  5. Ιστοσελίδα ΣΧΒΕ – Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού (κ.Καραγκιοζίδης,κ. Μυλωνά)
  6. Εθελοντική  αιμοδοσία (κ.Ερκέκογλου)
  7. Εκδήλωση βράβευσης  αριστούχων, νέων εισαχθέντων του τμήματος Χημείας (κ.Ζώη)
  8. Νομοσχέδιο για το νέο λύκειο (κ.Ζώη)
  9. Εκδρομή
  10. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ: Α. Ζουμπούλης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ: Ι. Ζώη