ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 4η Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα: 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 13ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ. Ζουμπούλης)
  3. Αιμοδοσία ΣΧΒΕ (κ. Ερκέκογλου, κ. Πλωμαρίτης, κα Μυλωνά)
  4. Ημέρα Χημείας (κ. Ζουμπούλης, κ. Καραγκιοζίδης)
  5. Κοπή Βασιλόπιτας (κ. Βαφειάδης)
  6. Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΣΧΒΕ (κ. Καραγκιοζίδης)
  7. Εcomobility (κ. Ερκέκογλου)
  8. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης                                          Σοφία Μυλωνά