ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
3ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της της ΕΕΧ και της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε κοινή συνεδρίαση στις 4 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΠΤ ΚΔΜ της ΕΕΧ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 2ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις

  2. Προγραμματισμός Δράσης

Α) Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας (κ. Βαφειάδης)

Β) 50 Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας (κ.Νικολάου)

Γ)Τράπεζα αίματος (κ.Ερκέκογλου)

Δ)ΔΕΤΡΟΠ(κ.Γωγάκος)

  1. Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  2. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΤΚΔΜ: Ιωαν. Βαφειάδης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ: Α. Ζουμπούλης

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΤΚΔΜ-ΣΧΒΕ: Ι. Ζώη