ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

10ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 4 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 9ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ. Ζουμπούλης)
  3. Ενημέρωση ΔΕΗ (κ. Δάφτσης)
  4. Εκδήλωση βράβευσης  αριστούχων, νέων εισαχθέντων του τμήματος Χημείας (κ.Ζουμπούλης)
  5. Αιμοδοσία ΣΧΒΕ (κ. Ερκέκογλου)
  6. Ενημέρωση για τη δράση ecomobility. (κα. Μιχαήλ, κα Μυλωνά)
  7. Πρόγραμμα Μέντορες (κ. Ζουμπούλης)
  8. Εκδρομη ΣΧΒΕ (κ. Ερκέκογλου)
  9. Αιτήσεις-προτάσεις

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά