ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

11ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 10ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ. Ζουμπούλης)
  3. Ενημέρωση για ΔΕΗ, Ε9 (κ. Δάφτσης)
  4. Ενημέρωση οικονομικών (κ. Δάφτσης)
  5. Ενημέρωση για το ΤΕΑΧ και σύμβαση εργασίας των Χημικών (κ. Δάφτσης)
  6. Ενημέρωση για τη χρήση των γραφείων του ΣΧΒΕ από τους φιλοτελιστές (κ. Βαφειάδης)
  7. Εκδρομή ΣΧΒΕ (κ. Βαφειάδης, κ. Ερκέκογλου)
  8. Αιμοδοσία ΣΧΒΕ (κ. Ερκέκογλου)
  9. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Μέντορες (κ. Ζουμπούλης, κ. Πλωμαρίτης, κα Μιχαήλ, κα Μυλωνά)
  10. Αιτήσεις-προτάσεις

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά