ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 4η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 12ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ. Ζουμπούλης)
  3. Ενημέρωση για ΔΕΗ (κ. Δάφτσης)
  4. Αιμοδοσία ΣΧΒΕ (κ. Ερκέκογλου, κ. Πλωμαρίτης, κα Μυλωνά)
  5. Ημέρα Χημείας (κ. Ζουμπούλης, κ. Καραγκιοζίδης)
  6. Κοπή Βασιλόπιτας (κ. Βαφειάδης)
  7. Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΣΧΒΕ (κ. Καραγκιοζίδης, κα. Μυλωνά)
  8. Αιτήσεις-προτάσεις

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά