ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 3 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 4ης , 5ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Περιβαλλοντικό συνέδριο (κ.Ζουμπούλης)
  3. Ιστοσελίδα ΣΧΒΕ (κ.Καραγκιοζίδης)
  4. Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού(κ.Καραγκιοζίδης)
  5. Επαναπρογραμματισμός εθελοντικής  αιμοδοσίας (κ.Ερκέκογλου)
  6. Ορισμός νέου εκπροσώπου στο ecomobility(κ.Μυλωνά)
  7. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ: Α. Ζουμπούλης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ: Ι. Ζώη