ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

23ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 3η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 22ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. 12ο Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου (κ. Ζουμπούλης)
  3. Ενημέρωση οικονομικών (κ. Δάφτσης)
  4. Εβδομάδα χημείας 2015 (κ. Καραγκιοζίδης, κ. Ζουμπούλης, κα Μυλωνά)
  5. Αιμοδοσία ΣΧΒΕ (κα. Μυλωνά)
  6. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Αναστάσιος Ζουμπούλης Σοφία Μυλωνά