ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

25ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 24ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. 12ο Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου (κ. Ζουμπούλης)
  3. Συμμετοχή των ΣΧΒΕ και ΠΤΚΔΜ στο 2ο Thessaloniki Science Festival (14-17 Μαΐου) (κ. Καραγκιοζίδης)
  4. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Αναστάσιος Ζουμπούλης Σοφία Μυλωνά