ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

21ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 2η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 20ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. 12ο Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου
  3. ΕΝΦΙΑ (κ. Ζουμπούλης)
  4. Αίτημα από τον ΟΑΣΘ για διάθεση καρτών απεριορίστων διαδρομών με έκπτωση (κ. Πλωμαρίτης, κ. Μυλωνά)
  5. Διοργάνωση εκδρομής (κ Βαφειάδης)
  6. Αιτήσεις-προτάσεις
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

 

 

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Αναστάσιος Ζουμπούλης Σοφία Μυλωνά