ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

26ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 18η Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 25ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Ενημέρωση-Απολογισμός 12ου Συνεδρίου Χημείας Ελλάδας-Κύπρου (κ. Ζουμπούλης)
  3. Ενημέρωση-Απολογισμός Thessaloniki Science Festival (κ. Καραγκιοζίδης)
  4. Προγραμματισμός Δράσεις Επόμενων Εκδηλώσεων ΣΧΒΕ (κ. Ζουμπούλης)
  5. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Αναστάσιος Ζουμπούλης Σοφία Μυλωνά