ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Σ.Χ.Β.Ε.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Χ.Β.Ε. σε συνεδρίαση στις 16-11-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, στα γραφεία Σ.Χ.Β.Ε. με τα εξής θέματα:

A. Επικύρωση Η.Δ.

B. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Συγκρότηση Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδας σε Σώμα.

  2. Αιτήσεις-προτάσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Έναρξη

19:30

Λήξη

20:30

Β.

ΘΕΜΑ 1.

Τα πρακτικά κατατέθηκαν από τον κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο (μέλος της εφορευτικής επιτροπής) και τα παρέλαβε ο κ. Δάφτσης, ως ο συνάδελφος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς.

Ο κ. Δάφτσης ανέγνωσε τα ονόματα των εκλεγμένων συναδέλφων που είναι οι: Δάφτσης Εμμανουήλ, Καραγκιοζίδης Πολυχρόνης, Ζουμπούλης Αναστάσιος, Ζώη Ιωάννα, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Μυλωνά Σοφία, Ερκέκογλου Ιωάννης, Μιχαήλ Κάκια, Βαφειάδης Ιωάννης, οι οποίοι είναι άπαντες παρόντες.

Το λόγο πήρε ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος βίωσε δύσκολες μέρες στο παρελθόν, ευελπιστεί ότι αυτά πλέον βρίσκονται πίσω μας και θα προσπαθήσουμε για την καλύτερη και ζωηρότερη δυνατή παρουσία στα δρώμενα, δρώντας συμπληρωματικά με το Π.Τ.Κ.Δ.Μ. της Ε.Ε.Χ.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία συγκρότησης σε Σώμα. Ο κ. Δάφτσης ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να είναι ο ίδιος Πρόεδρος, παρά το ότι έχει τους περισσότερους σταυρούς και πρότεινε για την θέση του Προέδρου τον κ. Ζουμπούλη, ενώ υποψηφιότητα έθεσε και ο κ. Καραγκιοζίδης. Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα. Ακολούθησε σύντομη τοποθέτηση των υποψηφίων:

Ο κ. Καραγκιοζίδης ανέφερε ότι έχει εμπειρία καθώς υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου σε 3 θητείες. Έχει καλές σχέσεις με άλλα επιστημονικά σωματεία, έχει οργανώσει επιδείξεις και πειράματα στο παρελθόν και μπορεί να τα επαναλάβει και να επεκτείνει την γκάμα.

Ο κ. Ζουμπούλης ανέφερε ότι έχει υπάρξει μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου στο παρελθόν, ενώ είναι και μέλος της Δ.Ε. του Π.Τ. της οποία η θητεία λήγει σύντομα. Πιστεύει ότι ο Σύνδεσμος μπορεί να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα την Ε.Ε.Χ. και εγγυάται για την αγαστή συνεργασία.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία όπου εξελέγη Πρόεδρος ο κ. Ζουμπούλης με οκτώ ψήφους έναντι μίας που έλαβε ο κ. Καραγκιοζίδης.

Για την θέση του Αντιπροέδρου υποψηφιότητες έθεσαν οι κ.κ. Αργυρόπουλος και Καραγκιοζίδης. Στη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο κ. Καραγκιοζίδης έλαβε 5 ψήφους και ο κ. Αργυρόπουλος 4. Εξελέγη Αντιπρόεδρος ο κ. Καραγκιοζίδης.

Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα ο κ. Δάφτσης πρότεινε την κα. Ζώη, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση. Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα και εξελέγη ομοφώνως η κα. Ιωάννα Ζώη.

Για τη θέση του Ταμία ο κ. Δάφτσης έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη ομόφωνα.

Για τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ο κ. Δάφτσης πρότεινε την κα. Μυλωνά που αποδέχτηκε την πρόταση. Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα και εξελέγη ομοφώνως η κα. Σοφία Μυλωνά.

ΘΕΜΑ 2

Ο κ. Καραγκιοζίδης πρότεινε να διερευνηθεί το θέμα της ιστοσελίδας του Συνδέσμου μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Βαφειάδης να ρωτήσει αν γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ. να φιλοξενηθεί ο Σ.Χ.Β.Ε., ώστε όλοι οι συνάδελφοι να ενημερώνονται για τη δράση του.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε οι Συνεδριάσεις του Συνδέσμου να διεξάγονται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα.

Επόμενη συνεδρίαση την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 19.30

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης

Ιωάννα Ζώη

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Εμμανουήλ Δάφτσης

Σοφία Μυλωνά

Νικόλαος Αργυρόπουλος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Ερκέκογλου

Κάκια Μιχαήλ

Ιωάννης Βαφειάδης