ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Σ.Χ.Β.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Χ.Β.Ε. σε συνεδρίαση στις 14-1-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία Σ.Χ.Β.Ε. με τα εξής θέματα:

  1. Επικύρωση Η.Δ.

B. ΘΕΜΑΤΑ

  1. ΑΤΛΑΣ-Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής ΄Ασκησης Φοιτητών ΑΕΙ (κ.Δάφτσης)
  2. Ενίσχυση των μαθητών που πρώτευσαν στο Διαγωνισμό πειραμάτων Φυσικής-Χημείας (κ.Καραγκιοζίδης)

  3. Αίτηση για ανεξάρτητο μετρητή ΔΕΗ (κ.Ζουμπούλης)

  4. Κοπή πίτας (κ.Βαφειάδης)

  5. Ιστοσελίδα (κ.Δάφτσης , κ.Καραγκιοζίδης)

  6. Αιτήσεις – Προτάσεις

Ο Πρόεδρος: Αναστάσιος Ζουμπούλης

Ο Γενικός Γραμματέας:  Ιωάννα Ζώη