ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

22ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 13η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 21ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Βράβευση στην κοπή πίτας (κ. Καραγκιοζίδης)
  3. Παραίτηση κ. Πλωμαρίτη (κ. Ζουμπούλης)
  4. Εβδομάδα χημείας 2015
  5. 12ο Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου
  6. Αιτήσεις-προτάσεις
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

 

 

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Αναστάσιος Ζουμπούλης Σοφία Μυλωνά