ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

16ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 13η Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 14ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Ενημέρωση για ΔΕΗ, ΙΚΑ (κ. Δάφτσης)
  3. Ημεριδα για την επαγγελαματική αποκατάσταση των νέων χημικών (κα. Μυλωνά, κ. Πλωμαρίτης)
  4. Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΣΧΒΕ (κ. Καραγκιοζίδης)
  5. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Σοφία Μυλωνά