ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 4ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις

  2. Απολογισμός κοπής πίτας (κ. Δάφτσης)

  3. Απολογισμός ημερίδας στα πλαίσια της ΔΕΤΡΟΠ (κ.Ζώη, κ.Μυλωνά)

  4. Απολογισμός εκδήλωσης διαδραστικών πειραμάτων (κ.Καραγκιοζίδης)

  5. Ενεργοποίηση τράπεζας αίματος (κ.Ερκέκογλου)

  6. Εκδρομή ΣΧΒΕ, Χοροεσπερίδα

  7. Αίτημα Φιλοτελιστών για παραχώρηση αίθουσας(κ.Ζώη)

  8. Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού(κ.Καραγκιοζίδης)

  9. Αιτήσεις-προτάσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ: Α. Ζουμπούλης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ: Ι. Ζώη