ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 3η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά (κα. Τόλκου)
  3. Δελτίο τύπου ΔΣ του ΣΧΒΕ στα Χημικά Χρονικά (κ. Δάφτσης)
  4. Απολογισμός Αιμοδοσίας (κα. Μιχαήλ, κα. Μυλωνά)
  5. Προγραμματισμός Δράσης του ΣΧΒΕ (κ. Δάφτσης)
  6. Ενημέρωση ΔΕΗ (κα. Μυλωνά)
  7. Προκήρυξη θέσης Αρχισυντάκτη Ηλεκτρονικού Περιοδικού (κ. Καραγκιοζίδης)
  8. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ

Εμμανουήλ Δάφτσης                                                 Σοφία Μυλωνά