Ο Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος προκηρύσσει τη θέση αρχισυντάκτη του περιοδικού «ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» για την επόμενη διετία.

Το περιοδικό είναι ηλεκτρονικό με ISSN 2241-7907 στη διεύθυνση:
http://www.sxbe.gr/category/chemedu/

Τα προσόντα του αρχισυντάκτη αναφέρονται παρακάτω.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό στη διεύθυνση:
info@sxbe.gr μέχρι την 5η Απριλίου 2016. Στη συνέχεια θα κληθούν να προσκομίσουν φάκελο με τα αποδεικτικά της επικαλούμενης δραστηριότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ
Για το ηλεκτρονικό περιοδικό: «ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ιδιοκτησίας του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Μέλος του ΣΧΒΕ
2. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
3. Άριστη γνώση Η/Υ σε ότι αφορά τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων.
4. Συγγραφική εμπειρία
Θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω προσόντα:
1. Μεταπτυχιακές σπουδές.
2. Συγγραφικό έργο.
3. Προϋπηρεσία
4. Καινοτόμες δράσεις.

 

Το Δ.Σ του Συνδέσμου