Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ) την Κυριακή 14/02/2016 ώρα 11:30 στα γραφεία του ΣΧΒΕ Αριστοτέλους 6, 2ος  όροφος, όπου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 21/02/2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα εξής θέματα :

Α. Εκλογή προεδρείου της Γ.Σ.

 

Β. Επικύρωση Η.Δ

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  2. Απολογισμός δράσης για την περίοδο 1/10/2015 – 31/12/2015.
  3. Οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 1/10/2015 – 31/12/2015.
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση από 1/10/2015 – 31/12/2015.
  5. Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2016

6,  Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2017

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
   
   
 
Εμμανουήλ Δάφτσης Κυριακή Μιχαήλ