ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “Υγεία, Βιωσιμότητα και Καινοτομία στο Σχεδιασμό των Τροφίμων του Μέλλοντος “

Το Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Χημικών [...]

Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα “Γυναίκες στις Θετικές Επιστήμες: Στερεότυπα και προκλήσεις στην επαγγελματική διαδρομή της γυναίκας Χημικού”

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη (International Day of Women and Girls in Science) ο [...]

Καλώς ήρθατε στον νέο ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου. Ελπίζουμε μέσα από τον χώρο αυτό να ανοίξουμε ένα κανάλι επικοινωνίας με τα μέλη μας.

sxbe-home

Άρθρα Εκπαίδευσης

Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναζήτηση της αναλογίας μεταξύ αλγοριθμικών και εννοιολογικών συστατικών που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα θέματα Χημείας οδηγεί στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού κωδικοποίησης ο οποίος θα παρέχει λεπτομερείς χαρακτηρισμούς των ερωτήσεων Χημείας και επομένως [...]

Η ρύπανση του νερού με την ενεργό συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εκπαιδευτικοί των ημερών μας καλούνται να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία ο μαθητής ασχολούμενος με αυθεντικές σχολικές δραστηριότητες που έχουν νόημα, να συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά κατά τη διαδικασία της μάθησης μέσα [...]

O ρόλος της χημείας στη δομή του Σύμπαντος

Η δημιουργία και εξέλιξη του σύμπαντος υπήρξε αντικείμενο όλων των θρησκειών. Από τη δεκαετία όμως του 1930, το θέμα αυτό περιήλθε στην δικαιοδοσία της επιστήμης με την δημιουργία ξεχωριστού κλάδου της Αστρονομίας που ονομάζεται κοσμολογία. [...]

Εναλλακτικές ιδέες μαθητών της Α’ τάξης Λυκείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα 1613 μαθητών και μαθητριών των Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Ο στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση, με [...]

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και ο ρόλος του σχολικού συμβούλου

Στους γενικούς σκοπούς όλων, σχεδόν, των μαθημάτων, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Ο υπερτονισμός της ανάγκης για ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης δικαιολογείται από [...]

Μέτρηση της ταχύτητας αντίδρασης με τον μικροελεγκτή Arduino

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εξαγωγή της καμπύλης της ταχύτητας της αντίδρασης  Zn + CuSO4→ ZnSO4 + Cu με βάση τα πειραματικά δεδομένα που λαμβάνονται από τη φασματοφωτομετρική παρακολούθηση της αντίδρασης με [...]

Ο Arduinos στη Χημεία

Ο εργαστηριακός υπολογισμός της ποσότητας μιας διαλυμένης ουσίας σ΄ ένα διάλυμα είναι ένα θέμα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη της Χημείας του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Λυκείου. Αναφορά γίνεται [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ