Μέλη συντακτικής και επιστημονικής επιτροπής:
Ζώη Ιωάννα Διδάκτωρ χημείας
Αργυρόπουλος Νικόλαος χημικός Καθηγητής του Α.Π. Θεσσαλονίκης.
Μιχαήλ Κυριακή Mcs χημικός Υποψήφια Διδάκτωρ.

Ερκέκογλου Ιωάννης χημικός.

Επιστημονικοί συνεργάτες:
Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών,

Ζουμπούλης Αναστάσιος Πρόεδρος του Συνδέσμου χημικών Βορείου Ελλάδος

Βαφειάδης Ιωάννης Πρόεδρος του Περιφερειακού τμήματος Κ.Δ.Μ. της ΕΕΧ

Δαφτσής Μανώλης,

Πλωμαρίτης Αθανάσιος,