Συνεδρίαση 16-11-12

Written by admin on . Posted in Συνεδριάσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Σ.Χ.Β.Ε.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Χ.Β.Ε. σε συνεδρίαση στις 16-11-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, στα γραφεία Σ.Χ.Β.Ε. με τα εξής θέματα: