Συνεδρίαση 1-4-13

Written by admin on . Posted in Συνεδριάσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Συνεδρίαση 14-2-13

Written by admin on . Posted in Συνεδριάσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση στις 14 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, στα γραφεία του ΠΤ ΚΔΜ της ΕΕΧ με τα εξής θέματα:

Συνεδρίαση 4-2-13

Written by admin on . Posted in Συνεδριάσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
3ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της της ΕΕΧ και της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε κοινή συνεδρίαση στις 4 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΠΤ ΚΔΜ της ΕΕΧ με τα εξής θέματα:

Συνεδρίαση 14-1-13

Written by admin on . Posted in Συνεδριάσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Σ.Χ.Β.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Χ.Β.Ε. σε συνεδρίαση στις 14-1-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία Σ.Χ.Β.Ε. με τα εξής θέματα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3-12-12

Written by admin on . Posted in Συνεδριάσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Σ.Χ.Β.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Χ.Β.Ε. σε συνεδρίαση στις 3-12-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στα γραφεία Σ.Χ.Β.Ε. με τα εξής θέματα: