Συνεδρίαση 7-10-13

Written by Σοφία Μυλωνά on . Posted in Συνεδριάσεις


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  9ης  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 7 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Συνεδρίαση 5-9-13

Written by Σοφία Μυλωνά on . Posted in Συνεδριάσεις

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 5 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Συνεδρίαση 3-6-13

Written by Σοφία Μυλωνά on . Posted in Συνεδριάσεις

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 3 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

Συνεδρίαση 9-5-13

Written by Σοφία Μυλωνά on . Posted in Συνεδριάσεις

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Ε. Π.Τ. ΚΔΜ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. – ΣΧΒΕ

 

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 9 Mαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα: