Συνεδρίαση 10-3-2015

Written by Σοφία Μυλωνά on . Posted in Συνεδριάσεις

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

24ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΒΕ

Καλούνται τα μέλη της Δ.Ε του ΣΧΒΕ σε συνεδρίαση την 10η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στα γραφεία του ΣΧΒΕ με τα εξής θέματα:

 

Α. Επικύρωση πρακτικών της 22ης συνεδρίασης της Δ.Ε.

  1. B. Επικύρωση Η.Δ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ανακοινώσεις
  2. ΕΝΦΙΑ (κ. Ζουμπούλης)
  3. 12ο Συνέδριο Ελλάδας-Κύπρου (κ. Ζουμπούλης)
  4. Αιτήσεις-προτάσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΒΕ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΒΕ
Αναστάσιος Ζουμπούλης Σοφία Μυλωνά

 

 

 

Trackback from your site.